Cosplay Naruto
Shuriken Naruto

Prix de vente12,99€

Personnage: Naruto
Type: Shuriken

taille 6.5